Zero Finance 有獎遊戲送 UA 戲飛 2 張
Advertisements

Zero Finance 有獎遊戲送 UA 戲飛 2 張

2019-09-15

【免費】Zero Finance 召喚網絡才子!中秋找不同對聯大挑戰 贏取UA 戲飛!話咁快又到中秋佳節啦!咩話仲未諗到節目?唔洗怕!Zero Finance 送你2張UA 戲飛,只要你於以下以兩幅「中秋找不同」中,搵出 5 處不同嘅地方,再動動腦筋為 Zero Finance對下聯,對得工整又有創意嘅 4 位參加者就可以贏取UA 戲飛 2 張!

玩法
1. 成為 Zero Finance Facebook 專頁Fans
2. 於「中秋找不同」中圈出 5 處不同的地方,並截圖圈出答案上載到此帖留言區
3. 為「X Wallet 送戲飛」作下聯並在留言時輸入

我哋將會選出 4 位答中「中秋找不同」5 個答案,並寫出最有創意下聯嘅參加者,送出每人UA 戲飛兩張。截止日期為9月18日,結果將在翌日公佈。

食完月餅想睇翻場戲嘅你,仲唔立即行動?

得獎者請留意inbox,以便我們聯絡有關領獎詳情。

#你的智慧型貸 #零界限 #零等待 #新智能身份證都申請到啦

放債人牌照號碼 0692/2019
忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

» 詳情

資料/圖片來源:Zero Finance HK

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數