ZA Insure Select 保險產品 WeChat Pay HK 用戶免費獲「ZA 賬單保」
Advertisements

ZA Insure Select 保險產品 WeChat Pay HK 用戶免費獲「ZA 賬單保」

2021-03-12

【玩樂】成立虛擬保險公司ZA Insure 後,眾安國際推出數碼化保險經紀平台 ZA Insure Select,以全港首創「ZA 賬單保」為頭炮,打造人人都買得起的保障。由即日起,ZA Insure Select 將為WeChat Pay HK 用戶免費送出意外保障總額高達 $7,200 的「ZA 賬單保」,協助用戶減輕支付生活雜費的負擔。

ZA Insure Select 專注透過 24/7 的數碼化經紀平台,為用戶提供簡單方便的無縫服務體驗。團隊致力精選多款基於不同生活場景設計的保險產品,覆蓋用戶各方面的保障需求。首款推出的「ZA 賬單保」由 ZA Insure Select 與忠意保險有限公司(香港分行)(「忠意保險」或 Generali Hong Kong)共創,具備多項創新特色:

由即日起,ZA Insure Select 將推出合作商戶限定優惠。WeChat Pay HK 用戶於推廣期內透過 WeChat Pay HK到ZA Insure Select 指定網頁內投保 $300保額 開支保障 的基本計劃 只限意外保障 的「ZA 賬單保」,即可享有一年保費豁免,每位用戶可享用優惠一次。「ZA 賬單保」由忠意保險承保。忠意保險將負責按保單條款為用戶提供保險保障及處理索償申請。受條款及細則約束,

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/ZA Bank

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數