ZA Group 中環嘉年華 完成指定任務 免費換領紀念品
Advertisements

ZA Group 中環嘉年華 完成指定任務 免費換領紀念品

2021-12-29

【免費】約定你!ZA 嘉年華 12 月 31 日登陸中環!原來 Zappy 同 Alfie 呢幾日蒲中環,係去咗幫手 set up ZA 嘉年華!2021 年絕對係 ZA 大躍進嘅一年!除咗推出咗更多貼心產品同用戶人數不斷突破之外,今年更首次舉辦大型嘉年華!

現場除咗有 12 間環球美食攤位丶遊戲攤位及特色打卡位,憑 ZA Passport 儲印仔仲可以換領限量版 ZA 周邊產品*!當然唔少得 2 米巨型 PowerDraw,每日送出總值 $20 萬獎品^,入場即獎!
期待同你一齊玩盡 ZA 嘉年華!到時見啦!想知道多啲 ZA 嘉年華有咩玩?即刻去睇下!

*每位參加者於 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 23 日(「推廣期」)內可每日參加活動一次。活動能同時容納 425 人,先到先得,額滿即止。參加者於嘉年華內完成指定任務後,可憑同一本 ZA Passport 內收集到的蓋章於換領處兌換紀念品。紀念品數量有限,先到先得,換完即止。受條款及細則約束。
^每位參加者於推廣期內每日只可參加夾扭蛋活動一次。獎品數量有限,換完即止。受條款及細則約束。

#一站食玩拎 #每日送足廿萬 #ZA嘉年華 #ZACarnival #ZA #ZABank #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/ZA Group

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數