ZA Bank #荃新天地 街頭活動 免費派發禮物
Advertisements

ZA Bank #荃新天地 街頭活動 免費派發禮物

2021-03-29

【免費】做好銀行生日會 全城慶祝!新界嘅朋友你哋好!睇嚟Zappy同Alfie真係諗住搵晒全香港嘅人嚟同ZA Bank慶祝生日!有新界粉絲報料,話見到佢哋搭緊小巴去荃灣,照估計應該會於 3月29號 星期一 #晏晝5至8點 會喺 #荃新天地 附近出沒派禮物。大家經過嘅話就記得去搵佢哋攞禮物喇!

#zappy_alfie #zappy #alfie #荃灣 #5到8點 #ZABank #做好銀行生日會 #咁多禮物算唔算做壞規矩 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/ZA Bank

Article Categories:
免費 · 新界 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數