ZA Bank 儲蓄保險 保證回報率達每年 2.5%
Advertisements

ZA Bank 儲蓄保險 保證回報率達每年 2.5%

2021-12-28

【玩樂】「ZA 儲蓄保」現已開賣 年賺 2.5% 咁簡單?之前登記咗嘅朋友會陸續收到通知,未登記嘅朋友仲有最後機會!「ZA 儲蓄保」 三大優勢!想有保障,兼穩定回報?「ZA 儲蓄保」就滿足到你!有人壽保障之餘,3 年期滿後平均計落,仲有保證回報率高達 2.5%*!

就算中途等錢使,想提前取款,都無需收費;利息每日計算,即係截至提款前賺取嘅回報都可以計埋畀你添!有關產品限量發售,先到先得,額滿即止。未登記嘅,快啲入去睇下喇喂!

*「保證回報每年 2.5%」是指在保單於 3 年期滿時的內部回報率 (IRR),並僅適用於沒有部份退保的情況。你可以在保單送出後或收到通知書(告知保單已可領取)之日後的 30 日內(以較早者為準)發出通知取消保單。如在冷靜期取消保單,你將獲退還全數保費及保費徵費(不附利息)。詳情請參閲產品小冊子。
** 每名受保人最高累積總保費為 $500,000,如於冷靜期內退保與及後的部份/全部退保的金額,亦會計算在累積總保費內。
本保險產品是由眾安人壽有限公司(業務名稱為 ZA Insure)承保的長期保險計劃,並非銀行存款或銀行儲蓄計劃。保單持有人受 ZA Insure 之信貸風險影響。 有關詳細的產品特點及條款及細則,請參閱產品小冊子及保單條款。ZA Insure 已獲香港特別行政區保險業監管局 (保監局) 授權經營及監管,ZA Bank 為 ZA Insure 之授權保險代理商。

#登記咗未 #限量發售 #百分百保證收益 #ZABank #ZA儲蓄保 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/ZA Bank

Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數