ZA Mall 限時優惠 限量換購「ZA 限量防疫包」
Advertisements

ZA Mall 限時優惠 限量換購「ZA 限量防疫包」

2022-04-08

【購物】ZA Bank推出兌換平台 ZA Mall,讓 ZA Fam 用戶可以憑 ZA Coin 兌換多款禮品和獎賞。即日起至 2022 年 4 月 11 日,ZA Fam 用戶可憑 ZA Coin 以優惠的價格 兌換 3 款限時優惠防疫套裝。當中「ZA 限量防疫包」及「Green Spring 新冠病毒快速檢測套裝 10 盒」為限量換購,並於每日下午 3 點在 ZA Mall 上架,先到先得,換完即止。

ZA Mall 限時優惠 限量換購「ZA 限量防疫包」

請自行評估網購風險,特別是預付形式。買家應向賣方查詢清楚,貨品或口罩規格、質素、資料等,免招金錢損失。建議面交付款形式,並應當面檢查口罩。網站只轉戴資料及報導。

#ZABank #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/ZA Bank

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數