ZA Bank「六虎臨門 瓜分千萬」有獎遊戲
Advertisements

ZA Bank「六虎臨門 瓜分千萬」有獎遊戲

2022-02-11

【免費】「ZA年宵」登場!齊齊分千萬利是!影完利是封面,終於可以唞返夠本喇(攤)!唞?ZA 年宵一早開始咗喇,起身影廣告相喇!冇錯~ #ZA年宵 正式開幕!Zappy 同 Alfie 已經幫大家準備咗 #千萬利是,仲有其他豐富獎賞同優惠!完成任務即可抽老虎,瓜分高達千萬獎池。立即於 ZA Bank App 完成任務!

#ZA年宵 #千萬利是賀虎年 #大家估下張相影咗幾多take #Zappy #Alfie #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/ZA Bank

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數