YouniBeauty 中環店 免費體驗第六代隔空埋線 V 面療程

YouniBeauty 中環店 免費體驗第六代隔空埋線 V 面療程

2019-10-26

【免費】YouniBeauty 已進駐中環!限定優惠!登登登登~ Goji Studios 兩週年驚喜一籮籮!繼旺角同黃埔會所後,YouniBeauty 隆重宣佈已進駐中環,為大家提供專業嘅美容同纖體服務。宜家讚好 YouniBeauty Facebook 專頁 或 追蹤 YouniBeauty Instagram帳戶,並係網上登記,即可免費體驗第六代隔空埋線V面療程!

中環限定!由內提拉鞏固皮下組織,刺激膠原增生~

地址:中環擺花街46號中晶商業大廈22樓
電話:‪2638 0172

優惠須受相關條款及細則之約束。

#younibeautyhk #beauty #facial #skincare #gojistudioshk #central

» 立即登記體驗療程

資料/圖片來源:YouniBeauty

Article Categories:
免費 · 美容
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝