WWF 地球一小時 2023 | 西九文化區嘉年華、參加遊戲送 WWF 水獺毛公仔
Advertisements

WWF 地球一小時 2023 | 西九文化區嘉年華、參加遊戲送 WWF 水獺毛公仔

2023-03-21

【資訊】一直居住喺香港 #后海灣濕地 嘅 #歐亞水獺 Lutra,同 LINE FRIENDS BROWN同CONY 探索濕地以外嘅世界。經過幾日後,Lutra 明白自己居住地逐漸被污染嘅原因… 人類不停使用 #即棄產品、過度消費及使用能源,加劇 #氣候暖化,令濕地逐漸減少。LINE FRIENDS BROWN同CONY鼓勵Lutra,每個習慣都可以影響生態!簡單由 #衣食住行 做起,選擇低碳飲食、公共交通工具、減少過度消費及能源消耗,每一個微小習慣都係為生態做多一步!同LINE FRIENDS buddies及Lutra一齊行動,承諾作出改變!

「地球一小時嘉年華」將於3月25日於假西九文化區舉行,當日早上11時30起,大會將舉辦一系列活動包括綠色市集;創意工作坊「空氣草工作坊」和「海玻璃工作坊」;教育工作坊「米埔的神秘訪客」、「自己濕地自己救」和「米埔保育員的一天」;互動劇場「水獺歷險記」、「LoLo 飛行手記」;以及聲音體驗「來自米埔的聲音」和「我和米埔的故事」,讓大眾了解到保育的重要性,同時啟發大家踏出投入可持續生活方式的第一步。「地球一小時熄燈儀式」將於3月25日晚上7時45分舉行,一眾嘉賓及活動大使將親臨現場,與大眾一起見證晚上8時30分的熄燈一刻,大會亦同時於網上進行直播。

WWF 地球一小時 2023 | 西九文化區嘉年華、參加遊戲送 WWF 水獺毛公仔

參加遊戲將有機會贏取WWF 送出的水獺毛公仔1個!
步驟1:登入簽署「地球一小時」承諾
步驟2:點擊「立即參與」 填寫資料及承諾編號
步驟3:於報名頁分享一個環保態度(不超過100字)

活動截止:2023年3月23日 晚上9時00分;得獎名單將於2023年3月24日 於 WWF的Facebook 專頁公佈 。

#地球一小時 #地球一小時2023 #EarthHour #EarthHour2023 #晚上八點半 #一齊熄燈 #以生活態度守護生態 #HabitsProtectHabitats #LINEFRIENDSHongKong #BROWN #CONY #LINEFRIENDS #BiggestHourforEarth #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 西九文化區活動詳情及報名

資料/圖片來源:Jetso Today/世界自然基金會

Article Categories:
免費 · 資訊
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數