Wilson Tech 威信口罩 新印嘜口罩豹紋系列
Advertisements

Wilson Tech 威信口罩 新印嘜口罩豹紋系列

2021-08-29

【購物】新印嘜口罩豹紋系列 上架!最新印嘜口罩又番嚟啦!今次係豹紋系列,總共有三款!黑白獵豹、性感小野貓、紫羅蘭豹紋,充滿野性Wild 風格嘅豹紋,一直係時裝界設計師最常用嘅花紋圖案。今次精心設計咗幾款放落口罩到,出人意表地襯衫好好睇,無論男人女人都好易carry到㗎!

請自行評估網購風險,特別是預付形式。買家應向賣方查詢清楚,貨品或口罩規格、質素、資料等,免招金錢損失。建議面交付款形式,並應當面檢查口罩。網站只轉戴資料及報導。

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Wilson Tech 威信口罩

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數