WGO 綠樂無窮在屋邨 玩遊戲、學環保、羸獎品
Advertisements

WGO 綠樂無窮在屋邨 玩遊戲、學環保、羸獎品

2024-05-26

【免費】號外!號外!「綠樂無窮嘉年華」五月份嘅時間表出爐喇!4月22日係「世界地球日」,今年主題係「Planet vs. Plastics 星球與塑膠」,呼籲大家減少塑膠,保護地球,喺日常「衣食住行」開始,實踐綠色生活。香港都實施首階段管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品,希望市民坐言起行,一齊走塑減廢,共建綠色宜居嘅環境。

由今日起就養成自備環保餐具嘅習慣,踏出減塑第一步。你哋唔駛為咗搜羅平靚正嘅餐具而煩惱,「綠樂無窮嘉年華」貼心咁為大家準備咗好多精美嘅禮物,當中就有便攜式不鏽鋼餐具,耐用耐熱又易清洗,一定啱晒你哋用。快啲記低日期時間,得閒就過嚟「綠樂無窮」,玩遊戲、學環保、羸獎品!

#綠樂無窮在屋邨 #減廢先鋒 #瘦身垃圾筒 #綠樂嘉年華 #網上減廢講座 #網上嘉年華 #節能減廢小貼士 #尚德邨 #厚德邨 #啟晴邨 #何文田邨 #海麗邨 #海達邨 #麗閣邨 #南山邨 #世界綠色組織 #worldgreenorganisation #GDE #歡迎大家CLS #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/WGO 綠樂無窮在屋邨

Article Categories:
九龍 · 免費 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數