WeWa信用卡 天仁茗茶買一送一優惠
Advertisements

WeWa信用卡 天仁茗茶買一送一優惠

2023-06-24

【飲食】WeWa信用卡又有著數帶畀你!1加1等於阿2~ 2加2等於阿4~ Baby Baby Baby!Come and Buy it!有好野梗係要唱出嚟~ WeWa提提大家!由依家至6月25日,憑WeWa信用卡於香港天仁茗茶分店*購買餐牌上任何中杯裝飲品,即可享買1送1優惠!名額有限,先到先得,額滿即止。受條款及細則約束

*金鐘、誠品、一田、UNY及香港國際機場分店分店除外;買一送一優惠贈送之茶飲須與付款惠顧之茶飲為相同品項;包括冷、熱、冰度、甜度等

#飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 網上即批WeWa信用卡

» 優惠詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/WeWa 卡

Article Categories:
信用卡優惠 · 熱門優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數