UL·OS x 冼迪琦聯乘限定唇印套裝
Advertisements

UL·OS x 冼迪琦聯乘限定唇印套裝

2024-05-26

【購物】愛迪生注意報 小迪唇印卡大放送!咁多位愛迪生!大件事喇!小迪佢… 小迪佢派唇印卡啊!每張唇印卡都由小迪親嘴加持,背面係小迪嘅自畫像,每張都係獨一無二嘅琦蹟!卡上面仲有小迪嘅簽名同親手寫嘅理想男士小貼士!咁點先可以得到充滿温度嘅唇印卡啊?只要你係小迪嘅理想型就可以喇!小迪最鍾意勤力洗面嘅乾淨男士,即日起,只要購買 UL·OS 嘅限定唇印套裝,就會得到 全系列 UL·OS 健膚產品,附送小迪唇印卡~

#ULOSHK #香港首席美少女 #ULOS限定唇印套裝 #男士健膚系列 #切合任何男性需要 #Watsons #屈臣氏 ​#hkwatsons #LookgoodFeelgreat #WatsonsBeauty #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/ULOS

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數