#Watsons #屈臣氏 世界地球日2021 會員限定額外88折
Advertisements

#Watsons #屈臣氏 世界地球日2021 會員限定額外88折

2021-04-22

【購物】世界地球日2021 修復地球Do together!保護環境係大家嘅責任!可以喺日常生活中實踐,例如 買日用品、護膚品時揀環保補充裝或可持續包裝以減低堆填區壓力,自備購物袋、餐具、水樽,屈臣氏網店都有好多可持續產品㗎!4月22日仲有額外88折添!

Click入嚟了解更多可持續產品啦!

*優惠受條款及細則約束

#hkwatsons #LookgoodFeelgreat #DoGood #SustainableChoice #PlasticReborn #地球月 #WatsonsHereForYou #屈臣氏網店 #DiscoverWatsonsOnline #Watsons #屈臣氏 ​#WatsonsBeauty

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Watsons

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝