Vita Family 維他ᵀᴹ新鮮茶系列 搶「鮮」週末試飲快閃活動
Advertisements

Vita Family 維他ᵀᴹ新鮮茶系列 搶「鮮」週末試飲快閃活動

2021-10-30

【免費】搶「鮮」試飲週末快閃 維他ᵀᴹ新鮮茶系列!Fresh 到 WOW 一聲嘅維他ᵀᴹ新鮮茶又出場同大家見面喇!10月30日銅鑼灣繼續有免費試飲!快啲 Mark 低日子,約埋朋友行街兼拎返支嘆下啦!*如因惡劣天氣影響派發地點或有所更改,恕不另行通知

#維他 #維他ᵀᴹ新鮮茶 #蜂蜜綠茶 #金萱烏龍茶 #日式煎茶 #檸檬茶 #香港鮮製 #新鮮運送 #街頭試飲活動 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Vita Family 維他

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數