Vita Family 維他ᵀᴹ新鮮茶系列 旺角朗豪坊、尖沙咀 免費派發試飲活動
Advertisements

Vita Family 維他ᵀᴹ新鮮茶系列 旺角朗豪坊、尖沙咀 免費派發試飲活動

2021-05-21

【免費】WOW!率「鮮」試飲 維他ᵀᴹ新鮮茶系列!到站啦!WOW 到鮮出嚟嘅「維他ᵀᴹ新鮮茶專綫」已經嚟到以下試飲特區!一共有 100,000 盒由香港製造 嘅維他ᵀᴹ新鮮茶畀大家試飲,分別有低糖系列嘅檸檬茶 同蜂蜜綠茶;無糖系列嘅金萱烏龍茶同日式煎茶!記得依個週末出街要去拎番盒 Refresh 下呀!想知道邊款口味最啱你飲,即睇率「鮮」試飲詳情!

試飲特區:旺角朗豪坊對出 5月22日及尖沙咀海防道5月23日

#維他 #維他ᵀᴹ新鮮茶 #蜂蜜綠茶 #金萱烏龍茶 #日式煎茶 #檸檬茶 #香港鮮製 #新鮮運送 #試飲特區 #街頭試飲活動 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Vita Family

Article Categories:
九龍 · 免費 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數