Vita Family 有獎遊戲送 免費維他新鮮茶
Advertisements

Vita Family 有獎遊戲送 免費維他新鮮茶

2023-09-08

【免費】Vita Family 抓緊夏天尾巴打卡消暑!打開鮮茶味!趁住夏天仲未完,無論出走戶外定喺室內 HEA,放假飲新鮮茶是常識吧!盒盒真茶 + 真果汁,山頂離島都買到,隨時嘆手搖風味~ 仲低糖夠健康,夏日邊影邊飲夠晒生津止渴!即刻帶埋盒新鮮茶出街玩,影張靚相喺留言分享,有機會贏走免費維他新鮮茶!

遊戲玩法
・Like「Vita Family」Facebook專頁
・喺留言欄上載一張「有維他新鮮茶嘅戶外照片」再加 #出走影相贏新鮮茶
・影得夠Chill嘅30名留言者即有機會贏走免費維他新鮮茶2盒,口味隨機派發*
*需到指定新鮮茶自動售賣機領取獎品
活動截止日期:9月10日晚上11時59分
得獎名單將於 2023 年 9 月 13 日(星期三)於 Vita Family Facebook 專頁內以留言形式公佈,得獎者將獲個別通知確實領獎日期及方法。

#維他新鮮茶 #新鮮蘋果紅茶 #低糖 #真茶真果汁 #香港新鮮製造 #冷泡 #不添加色素及防腐劑 #冷藏新鮮運送 #新鮮運送 #SoFresh #維他新鮮茶 #低糖 #維他新鮮檸檬茶 #維他新鮮蜜桃紅茶 #維他新鮮蜂蜜綠茶 #無糖 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Vita Family

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數