U購select 銀聯手機閃付優惠 消費滿 $50 減 $20
Advertisements

U購select 銀聯手機閃付優惠 消費滿 $50 減 $20

2019-01-19

【購物】話你知,U購select開始咗銀聯手機閃付優惠啦!而家只要以銀聯手機閃付 包括 Apple Pay 付款,消費滿 $50,即減 $20,好抵買!優惠期仲會去到2月20日添,辦年貨記得嚟U購select啦!提提大家,每部裝置最多可以加8到12張信用卡(視乎型號),咁樣分單就可以慳得更多,買得更抵啦~

» 詳情

資料/圖片來源:U購select

Article Categories:
信用卡優惠 · 熱門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數