U Lifestyle App《U Jetso》送中式湯品 $50現金券
Advertisements

U Lifestyle App《U Jetso》送中式湯品 $50現金券

2021-06-09

【免費】#ULifestyleApp限時搶 送中式湯品 $50現金券!話咁快又嚟到第3 Round限時搶活動!6月9日下午3點 ,U Lifestyle會喺U Lifestyle App《U Jetso》專區免費送出中式湯品$50現金券!會員只需憑500 U Fun,就可以免費換領現金券乙張!咁抵!您哋記得Mark定Schedule,準時3點入嚟搶啦!

#ULifestyle應用程式 #ULifestyleApp #UJetso #UU積FUN賞 #UFun #獨家優惠 #現金券 #ULifestyle驚喜限時搶 #限時搶 #cashcoupon #送禮 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/UFood

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數