U Magazine x Skechers 限時 8 折優惠

U Magazine x Skechers 限時 8 折優惠

2018-04-29

【購物】學容易哥話齋,做人梗係咩都要試吓,如果唔係人生一啲難度都無 點可以俾自己做一條無夢想嘅鹹魚!要做,就要做自己鍾意做嘅嘢!好似小花咁,一路堅持做音樂嘅夢想,終於俾佢喺今年成功進軍樂壇,出到第一首派台歌!博盡無悔呀!加油呀,追夢人!提埋你啦!4月30日前去Skechers 出示 FB 帖買鞋仲可以享 8 折優惠添!

» 詳情

資料/圖片來源:U Magazine

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝