U Magazine 專訪 姜濤、柳應廷、林家謙、Tyson Yoshi
Advertisements

U Magazine 專訪 姜濤、柳應廷、林家謙、Tyson Yoshi

2021-08-25

【購物】今次拉闊音樂會一票難求!好想睇呀!四位歌手姜濤、柳應廷、林家謙及 Tyson Yoshi分別代表著「風、火、雷、電」四大元素, 以實力破天荒互相交鋒!U Magazine 專訪睇下佢哋四個擦出咩火花先!香港、澳門各大便利店及書報攤有售。

出街日:8月26日,澳門 8月27日

#著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/U Magazine

Article Categories:
澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數