U Magazine 別注版隨書附送「LINE FRIENDS手提儲物籃」
Advertisements

U Magazine 別注版隨書附送「LINE FRIENDS手提儲物籃」

2023-06-20

【購物】LINE FRIENDS朋友仔再次可愛登場!U Magazine #UM別注版 為各位粉絲帶來「LINE FRIENDS手提儲物籃」,米色儲物袋印上BROWN、CONY和SALLY宣揚環保訊息的圖案,提大家從生活作一點小改變,亦可為保護地球出一分力。儲物袋容量大,幫你把物品分門別類整理好,即時提升家居空間感;更附有手把,方便拿取移動,亦可收納兒童玩具雜物,讓家居由凌亂變整潔!

見街日期:香港 2023 年 6 月 22 日星期四,澳門 2023 年 6 月 23 日星期五
售價:一書三冊連「LINE FRIENDS手提儲物籃」,價錢$79
地點:各大便利店及書報攤有售。

*別注版數量有限,售完即止。

#購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/U Magazine

Article Categories:
澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數