U Magazine #別注版 隨書附送「櫻桃小丸子 x 野口同學行李牌套裝」
Advertisements

U Magazine #別注版 隨書附送「櫻桃小丸子 x 野口同學行李牌套裝」

2019-11-04

【購物】「櫻桃小丸子 x 野口同學行李牌套裝」將改為11月7日出版,要大家等多陣先!U Magazine與官方聯乘,推出「櫻桃小丸子 x 野口同學行李牌套裝」,有兩個好朋友陪住你,旅行一定 double 開心!一套有齊小丸子與野口同學兩款大頭公仔掛牌,掛上行李搶眼易認;背面則可寫上姓名、地址等個人資料,萬一大頭蝦丟失行李都方便認領。除了小丸子的得意笑容,仲有野口同學的陰森表情,彷彿聽到 KU-KU-KU 的招牌笑聲,fans 記得入手啦!

見街日期:香港 11 月 7日 星期四,澳門 11 月 8 日 星期五
售價:一書三冊連「櫻桃小丸子 x 野口同學行李牌套裝」,價錢:$69
地點:香港及澳門各大便利店及書報攤有售。

*別注版數量有限,售完即止

» 詳情

資料/圖片來源:U Magazine

Article Categories:
澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數