#1A-C02 U Magazine 香港書展2022 電子雜誌訂閱優惠
Advertisements

#1A-C02 U Magazine 香港書展2022 電子雜誌訂閱優惠

2022-07-26

【購物】#書展電子雜誌訂閱優惠 香港書展2022又嚟啦!U Magazine將會提供超抵價 + 勁筍禮物!現場訂閱 U Magazine電子雜誌,除咗會享有近半價的折扣優惠外,仲可以尊享會場獨家訂閱禮品或現金禮券,實在太吸引啦,唔好錯過啦!

攤位號碼:Hall 1A-C02

*禮品數量有限,送完即止。

#著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/U Magazine

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數