Timable 有獎遊戲送 《茶一刻》純茶系列 + 精美環保袋
Advertisements

Timable 有獎遊戲送 《茶一刻》純茶系列 + 精美環保袋

2021-10-02

【免費】#timable請你飲 有著數一定預埋你!《茶一刻》推出純茶系列 烏龍茶及綠茶,兩款都係無糖配方,台灣製造!依家想送俾大家試飲,一套有兩款,每款各五枝,仲連同精美環保袋!仲要直到府上,係咪好抵玩呢~ 快啲睇吓點先有啦!只要完成以下步驟,就有機會得到《茶一刻》純茶系列10枝 烏龍茶及綠茶各五枝,連同精美環保袋。

參加方法
1/ 「 Like 」Timable & 茶一刻
2/ 「 Like 」同公開「 Share」呢個Post
3/ 留言位置分享「分享一個平時飲茶嘅習慣」 及 Tag 3位朋友
4/ 最後填妥表格

答案最好嘅10位朋友各得《茶一刻》純茶系列10枝 烏龍茶及綠茶各五枝,連同精美環保袋
活動截止日期:2021年10月4日中午12時正
得獎者將經電郵通知得獎,獎品由《茶一刻》寄出

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Timable

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數