The Peninsula Boutique 半島精品店 希慎廣場 打卡免費換領 經典朱古力
Advertisements

The Peninsula Boutique 半島精品店 希慎廣場 打卡免費換領 經典朱古力

2021-08-30

【免費】The Peninsula Boutique 半島精品店的中秋節裝置已於希慎廣場中庭隆重揭幕!於期間限定店挑選中秋佳品後,在氣派非凡的巨型月餅盒和瑰麗燈籠裝飾前拍照留念更可獲贈經典朱古力!您亦可帶同半島月餅盒到來進行回收,一同支持環保!

#ThePeninsulaBoutique #PeninsulaMooncakes #TraditionReinvented #PeninsulaChocolates #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/The Peninsula Boutique

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數