Jesto Today 網站 香港復康會 The Hong Kong Society for Rehabilitation 「牛歲喜迎春」新春慈善義賣
Advertisements

Jesto Today 網站 香港復康會 The Hong Kong Society for Rehabilitation 「牛歲喜迎春」新春慈善義賣

2021-01-25

【購物】麥玲玲師傅今次唔講風水,但就教你新年點樣行好運,就係支持香港復康會「牛歲喜迎春」新春慈善義賣。今次義賣產品由一班殘疾人士、長期病患者同埋佢地嘅照顧者設計,勁有心思,我哋希望透過作品,帶出「自助助人」嘅訊息,讓復康者真正做到「重投社會、重拾人生」,大家快啲嚟支持啦!

利是封及揮春訂購方法
1) 透過網上銷售平台購買 Live Smart,Big Big Shop
2) 親臨香港復康會轄下社企營康薈購買
3) 親臨香港復康會轄下中心購買
4) 親臨指定鴻福堂分店購買

是次義賣活動由鴻福堂全力支持,瑞林國際有限公司及CENTRO作銀贊助

#香港復康會 #HKSR #做善事 #義賣 #利是封 #揮春 #牛年 #新年 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:香港復康會 The Hong Kong Society for Rehabilitation

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數