The Body Shop 「全新 Body Yogurt 互動遊戲車」 免費派發 補濕乳酪試用裝 + 免費乳酪雪糕

The Body Shop 「全新 Body Yogurt 互動遊戲車」 免費派發 補濕乳酪試用裝 + 免費乳酪雪糕

2018-05-13

【購物】炎炎夏日,最緊要清爽涼快!The Body Shop 全新 Body Yogurt 互動遊戲車,由即日起至5月13日遊走港九新界,同大家玩遊戲,贏取新產品Body Yogurt試用裝,同埋消暑froyo,由內到外都咁補濕清爽呀!今個夏天,邀請你率先體驗全新爽潤身體補濕乳酪,更可以換取補濕乳酪試用裝及免費乳酪雪糕,為炎夏注滿涼意。

» 詳情

資料/圖片來源:The Body Shop

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝