PayMe 新春字字「豬」璣 有獎遊戲送 $2,888 PayMe 大利是

PayMe 新春字字「豬」璣 有獎遊戲送 $2,888 PayMe 大利是

2019-02-16

【免費】恭喜發財,金豬報喜!來到豬年,PayMe 祝您諸事順利、合璧連珠、豬事大吉… 豬年賀詞又豈止這些?知道 PayMe 用戶當中暗藏了很多才子才女,現在就挑戰一眾才華橫溢的高手們接受字字「豬」璣挑戰,2 月 19 日前齊來玩遊戲贏大獎!遊戲非常簡單,只要於 10 秒內講出有「豬」字或「豬」字同音的新年賀詞,講出最多賀詞的 10 位參加者,即可獲得 $2,888 PayMe 大利是!

» 詳情

資料/圖片來源:Team PayMe

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝