Tea WG 初摘大吉嶺茗茶「紅茶之王」
Advertisements

Tea WG 初摘大吉嶺茗茶「紅茶之王」

2024-06-23

【飲食】Tea WG 的大吉嶺散裝茶葉一向備受世界各地的茶饕讚賞,由不同大吉嶺著名莊園空運直送,將於2024 年 6 月 17 日起陸續推出 10 款限定散裝茶葉。盛品系列茗茶之 2024 初摘大吉嶺茗茶將於 2024 年 6 月 1 日起有售。精選的初摘單品大吉嶺茗茶散裝茶葉 將於 2024 年 6 月 17 日起於香港 Tea WG 沙龍及精品店限定發售。

#飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/Tea WG

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數