T Town x Yosistamp「玩轉百份百神社」5米高戶外巨型充氣兔兔百分百達摩
Advertisements

T Town x Yosistamp「玩轉百份百神社」5米高戶外巨型充氣兔兔百分百達摩

2023-02-13

【玩樂】今個新年,來自日本的 YOSISTAMP 呦嘻百分百家族超人氣兔子及一眾角色將會登陸天水圍,跟 T Town 聯乘舉辦「玩轉百份百神社」活動,商場將會打造成呦嘻百份百神社,人見人愛的呦嘻百分百眾角色萌爆登場,在商場各處跟大家互動打卡一番,大人小朋友可以在「呦嘻百份百神社」,5米高戶外巨型充氣兔兔百分百達摩及多個場景感受濃厚的日本傳統新年氣氛。

於推廣期內,顧客登記成為領展會員於T Town由換領日起計連續5天以電子消費*累積淨消費滿 $1,800 或以上(憑不同商戶發出之正本機印發票最多6張),即可換領「呦嘻百份百豐足便當套裝」 1 套。總數量共500套,先到先得,換完即止。

活動日期:2023年1月7日至2月15日
活動時間:中午12時至晚上8時
活動地點:T Town 南翼地下中庭 及一樓

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/T Town

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數