Sushi Express 爭鮮 消費滿指定金額 換購 環保餐具 5件裝

Sushi Express 爭鮮 消費滿指定金額 換購 環保餐具 5件裝

2019-06-29

【飲食】爭鮮304不鏽鋼環保餐具5件裝~ 大家知唔知道每年香港平均用幾多枝膠飲管呢?係17億枝呀!想減少使用即棄塑膠飲管,又點可以錯過呢套不鏽鋼餐具套裝呢~ 呢套餐具唔只有飲管同清潔刷,仲有叉、筷子同匙添~ 現凡於Sushi Express 爭鮮 外帶門市購物滿 $50 或 迴轉門市任何消費加 $18 就可以換到一套環保餐具 5件裝 啦。

» 門市地址

資料/圖片來源:Sushi Express Hong Kong(爭鮮)

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝