Sushi Express 爭鮮 限時優惠 $8加購 「鮮桌曆2021」
Advertisements

Sushi Express 爭鮮 限時優惠 $8加購 「鮮桌曆2021」

2020-11-29

【飲食】鮮桌曆2021!2021年爭鮮桌曆出爐喇!等Sushi Express 爭鮮同大家一齊計劃出年嘅活動啦!桌曆收錄14個小遊戲,為日常增添趣味~ 大家可以喺任何爭鮮外帶或迴轉分店以$8加購,內附$10現金券,消費滿$60就可以用喇!數量有限,售完即止哦~

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 門市地址

資料/圖片來源:Sushi Express Hong Kong(爭鮮)

Article Categories:
Jetso · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝