Stapps 限定會員迎新快閃活動 免費送迎新福袋
Advertisements

Stapps 限定會員迎新快閃活動 免費送迎新福袋

2021-04-30

【免費】4月限定迎新活動!Stapps 4月為你準備限定迎新快閃活動!只要你係學生或者家長,下載Stapps並註冊成為會員,即可免費獲贈迎新福袋一個!福袋除咗有飲品,零食外,夠好運嘅你仲有機會抽中有價值 $50 百佳或無印禮券嘅福袋添呀!咁著數嘅嘢,快啲話比身邊同學仔同朋友知啦,福袋數量有限,送曬就無㗎喇!

#私人補習平台 #補習 #私補 #DSE #呈分試 #中學 #小學 #Stapps #福袋 #4月限定 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Stapps

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數