#3F-B19 STABILO 書展有獎遊戲送 200份STABILO Yippy-Wax 12色蠟筆、精美書籤
Advertisements

#3F-B19 STABILO 書展有獎遊戲送 200份STABILO Yippy-Wax 12色蠟筆、精美書籤

2022-07-29

【免費】又見面喇!書展2022還有兩個多星期便開幕,STABILO將推出不同優惠和禮品送給小朋友!由即日起至7月18日只要在此帖子留言部分上存小朋友親自繪畫以夏日活動為題的畫作,並註明小朋友姓名和年齡,首200名上存作品的參加者,於書展期間帶同小朋友及其上存作品 或以手機展示該作品 前來STABILO 攤位 3F-B19, 即可獲贈STABILO Yippy-Wax 12色蠟筆一盒及精美書籤一張,讓小朋友填色製作專屬自己的書籤作品。凡參加此活動的朋友亦可於書展期間以優惠價現場選購STABILO Woody 3 in 1系列產品!事不宜遲,立即分享給家裡小朋友開始創作啦!

*禮品以先到先得形式上存到此帖子留言作準,STABILO HK保留最終決定權

#STABILO #bookfair #書展 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/STABILO

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數