Squly & Friends 農曆新年 慈善年糕 預售優惠
Advertisements

Squly & Friends 農曆新年 慈善年糕 預售優惠

2021-01-12

【飲食】慈善年糕 預售優惠!農曆新年又就來到喇!今個農曆新年 Squly & Friends 聯同 防止虐待兒童會香港 Against Child Abuse Hong Kong 同埋 Mind HK 推出慈善年糕,希望大家可以多多關注精神健康。零售價 $238 盒,預購優惠價 $218 盒。每盒有一個蔗糖年糕及一個椰汁年糕(每個約610克),香港新鮮製造,不添加防腐劑,年糕用咗減甜配方口味清甜,食多幾件都唔會覺得膩。

#squly #cute #cutie #aca #againstchildabuse #mindhk #lunarnewyear #lunarnewyear2021 #插畫 #插圖 #設計 #年糕 #賀年 #賀年糕點 #賀年食品 #賀年禮品 #賀年禮盒 #chinesenewyear #Chinesenewyear2021 #SqulyAndFriends #史古利和朋友們 #WhatsAppSticker #Stickers #CNY #CNY2021 #cnypromotion #農曆新年 #新春 #貼圖 #春節

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情及即時訂購

資料/圖片來源:Squly

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數