Sprayco 沛杰 恭喜港隊 免費送出 韓國醫療級面膜
Advertisements

Sprayco 沛杰 恭喜港隊 免費送出 韓國醫療級面膜

2021-08-06

【免費】恭喜香港女子乒乓球隊奪得銅牌 + 劉慕裳空手道個人形摘銅!讚好專頁 & 在以下貼文留言送3盒韓國醫療級面膜!請主動截圖通知Facebook客服!首次讚好沛杰專頁送第1盒!在這貼文留言 恭喜香港女子乒乓球隊奪得銅牌 送第2盒!在這貼文留言 恭喜劉慕裳空手道個人形摘銅牌 送第3盒!

讚好專頁和留言後,請主動截圖通知Facebook客服再安排領取面膜!快啲轉發比朋友 一齊攞啦~ 《首次》讚好意思就係要從來未讚好過專頁,今次第一次讚好專頁便可以免費攞1盒!跟一、二指示留言祝賀免費攞2面膜,即使之前參加過其他祝賀攞面膜,都可以再攞!這樣講解應該很清晰!數量有限送完即止!

・長沙灣大南西街615-617號百福工業大廈9樓8室,逢星期六星期日門市&客服休息

#香港隊 #撐港隊 #香港 #加油 #雨潼本週推介 #TOAS #東京 #奧運 #靚靚 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Sprayco 沛杰

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數