Speedo 有獎遊戲送 Frozen小童系列泳鏡 或 索繩袋

Speedo 有獎遊戲送 Frozen小童系列泳鏡 或 索繩袋

2019-06-13

【免費】有獎遊戲~ Frozen伴你探索水底魔法!敢想,夢想先有機會成真!你又有無諗過同Frozen嘅卡通人物一齊落水玩個痛快,將魔法帶入水中呢?2019年6月13日前留言回答問題,就有機會得到全新Frozen小童系列泳鏡 名額10名 或索繩袋 1 個 名額10名,為小朋友散播游泳歡樂!

最具創意的20位參加者即可獲得「Frozen」小童系列泳鏡或索繩袋 1 個

註:泳鏡適合2-6歲小童

#SpeedoHK #Disney #Frozen

» 詳情

資料/圖片來源:Speedo Hong Kong

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝