SPCA 愛護動物協會 Chill「毛」 海濱走走 寵物友善聖誕嘉年華免費入場
Advertisements

SPCA 愛護動物協會 Chill「毛」 海濱走走 寵物友善聖誕嘉年華免費入場

2023-12-20

【免費】SPCA 愛護動物協會 Chill「毛」 海濱走走 寵物友善聖誕嘉年華!聖誕節就快到啦!今年愛協會喺灣仔「HarbourChill海濱休閒站」舉辦全港最大型嘅寵物友善聖誕嘉年華之一 Chill「毛」 海濱走走,等大家可以同毛孩又食又玩,歡度佳節。嘉年華佔地接近3,000平方米,集合超過 40檔食、買、玩攤位,分為5個特色專區!滋味專區、海邊酒酒、聖誕市集、寵物特色市集、毛孩放電區!提供與別不同嘅體驗!

除咗攤位,嘉年華仲有聖誕限定嘅夢幻打卡點同埋本地歌手音樂表演,而家立即為大家首先介紹!夢幻打卡點!高達8米嘅巨型聖誕樹 同1.8米高嘅飄雪水晶球,配埋點點星光同維港海岸嘅夜景,氣氛格外浪漫動人。音樂表演!本地歌手顧定軒、張進翹、男子組合Match、以及女子組合XiX 同EOS約定你喺12月23日至25日晚上現場見,透過歌聲同小遊戲與大家慶祝聖誕。

Chill「毛」 海濱走走 寵物友善聖誕嘉年華
・灣仔「HarbourChill海濱休閒站」(灣仔渡輪碼頭旁邊)

#SPCA #SPCAHK #聖誕嘉年華 #寵物友善 #免費入場 #環球美食 #ChristmasCarnival #PetFriendly #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/SPCA 愛護動物協會

Article Categories:
免費 · 玩樂 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數