OpenRice外賣自取 x 傷心酸辣粉 優惠碼 滿$40 減$20
Advertisements

OpenRice外賣自取 x 傷心酸辣粉 優惠碼 滿$40 減$20

2021-02-07

【飲食】OpenRice外賣自取 x 傷心酸辣粉 $28 有好嘢食!至抵推介!$28可以做到咩?可以食好嘢!由即日起至2月11日,一連4星期,係OpenRice外賣自取落單 用$28就可以買到麻辣牛丸酸辣粉!如果你係第一次用OpenRice外賣自取服務,於傷心酸辣粉落單滿$40,使用優惠碼「NEW28」即減$20!每日名額有限,先到先得!

*圖片只供參考
*如優惠有任何更改,不作另外通知

#傷心酸辣粉 #OpenRice #外賣自取 #在家抗疫 #齊心抗疫 #酸辣粉 #米線 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 立即落單

資料/圖片來源:Jetso Today/傷心酸辣粉

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數