Snapask 問卷調查送 100份 $50 Muji 現金劵
Advertisements

Snapask 問卷調查送 100份 $50 Muji 現金劵

2021-10-31

【免費】問卷主題為自主學習,每逢第5、10、15、20位… 如此類推,名額只有100個!完成並成功提交問卷之人士,Snapask 將會以 WhatsApp通知,並送出$50 Muji 現金劵!問卷資料只會用作分析和策劃用途。

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Snapask

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數