SmarTone x Happy Cow 限時優惠 杯裝或甜筒冰凍甜點半價

SmarTone x Happy Cow 限時優惠 杯裝或甜筒冰凍甜點半價

2019-05-30

【飲食】奶類敏感都食得!冰凍甜點半價!想喺炎夏嘆杯冰涼嘅甜品,對有奶類或者麩質敏感嘅人唔係咁易!有Happy Cow嘅全素冰凍甜點,無論咩人都可以放心嘆甜品啦!SmarTone CARE送你透心涼優惠,即日起至5月31日杯裝或甜筒冰凍甜點半價!

#SmarTone #CARE #HappyCow #杯裝 #甜筒 #夏日透心涼 #全素甜品 #香港製造 #無奶 #無蛋 #無麩質 #冰凍甜點

» 即刻下載app拎優惠~

資料/圖片來源:SmarTone

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝