SmarTone 門市限定 新上台加碼送免費咖啡、新裝折扣
Advertisements

SmarTone 門市限定 新上台加碼送免費咖啡、新裝折扣

2021-07-28

【玩樂】門市限定 新上台加碼送免費咖啡、新裝折扣!全新 #上台優惠 等緊你!而家嚟門市上指定5G/4.5G月費計劃,不單有6個月月費回贈^,仲可以享方便開會、上網課嘅免數據任用Zoom/Teams優惠,再額外送izzue優惠券一套*,嘆盡以下 2 大食、買豐富禮遇!

izzue coffee免費換領izzue咖啡1杯、原味龍蝦飽 8 折!izzue指定減價春夏新裝額外 9 折、正價貨品75折!優惠券數量有限,快啲過嚟拎走佢啦!

^須繳付每月$18之行政費。
*須選用指定服務計劃合約。禮品數量有限,先到先得,送完即止。
所有優惠適用於指定產品,受條款及細則約束。

#SmarTone #SmarTone門市 #月費回贈 #免數據任用Zoom同Teams #izzuehk #izzuemarket #izzue #izzuecoffee #免費咖啡 #餐飲優惠 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/SmarTone

Article Tags:
· · · · · ·
Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數