SmarTone 指定儲值咭產品高達 8 折優惠
Advertisements

SmarTone 指定儲值咭產品高達 8 折優惠

2021-04-12

【玩樂】指定儲值咭產品高達 8 折優惠!復活節長假除咗食玩瞓,仲要入手期間限定優惠!由即日至2021年4月13日,去7-Eleven便利店購買以下儲值咭產品即享高達8折!中港澳1年旅遊數據咭,於6月30日前啟用送額外15GB本地數據!

$68、$98本地儲值咭,開咭即送$8獎賞!$100增值券,增值送10%獎賞!優惠受條款及細則約束。

#SmarTone #本地儲值咭 #增值券 #儲值咭優惠 #便利店優惠 #7Eleven #復活節優惠 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 更多儲值咭及增值券詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/SmarTone

Article Categories:
旅遊優惠 · 熱門優惠 · 玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝