Sky100 天際100 港人專享 生日優惠 免費入場
Advertisements

Sky100 天際100 港人專享 生日優惠 免費入場

2022-02-25

【免費】港人專享!快到生日的你要注意!天際100 特別加大了生日優惠,所有壽星仔壽星女 在生日月份內任揀一日,帶同一位親友並以生日同行 5 折優惠購買門票後,生日訪客即可免費換領標準門票入場!除此之外,生日訪客於Café 100 by The Ritz-Carlton Hong Kong購買餐單上的食品、惠顧禮品店正價產品還可尊享8折優惠,度過最「高」興的生日!

#sky100hk #天際100 #港人專享 #生日優惠 #生日之星 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 優惠詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Sky100 – Hong Kong’s Observation Deck

Article Categories:
免費 · 熱門優惠 · 玩樂 · 生日優惠
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數