Shiseido Synchro Skin 感肌同步工作坊 送 全新免疫緊緻活膚套裝及唇膏體驗裝

Shiseido Synchro Skin 感肌同步工作坊 送 全新免疫緊緻活膚套裝及唇膏體驗裝

2019-09-20

【玩樂】感肌同步工作坊:找出最適合你的清爽水潤持久妝容!想打造無懼潮濕、炎熱天氣的清爽妝容,瞬間提升膚質細緻度?秘訣在於了解自己的膚色及膚質!感肌同步工作坊透過先端 SKINSensor 皮膚分析儀,為你挑選最合適的底妝。現場更有專業化妝師親身示範全新 Shiseido Makeup 感肌同步底妝產品,為你帶來最流行的零妝感妝容體驗!

工作坊內容
1. 教授運用不同粉底工具塑造的妝效,了解不同方式達致的遮暇度與貼服度。
2. 以先端 SKINSensor 皮膚分析儀進行膚色分析,為你挑選合適的粉底色調。
3. 專業化妝師以全新 Shiseido Makeup 粉底產品,示範兩款流行無重底妝。
4. 體驗全新 Shiseido Makeup 遮瑕及定妝產品,修飾個人輪廓,締造完美無瑕妝感。

完成工作坊後,你可獲得$230 全新免疫緊緻活膚套裝及唇膏體驗裝 1 份^。

預約費用 每堂 $150 1人*,每堂90分鐘
^每人限送乙份。數量有限,送完即止。
*完成工作坊後,可即日於 Shiseido Beauty Zone 以正價全數換購 Shiseido 產品。

・Shiseido Beauty Zone(尖沙咀)九龍尖沙咀海港城世界商業中心1410-12號室
・Shiseido Beauty Zone(銅鑼灣)香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座17樓1701室

查詢電話:2262 6393(尖沙咀)2262 6388(銅鑼灣)

#ShiseidoHK #BeautyZone #ShiseidoMakeup #InSyncAllWays #感肌同步

» 詳情

資料/圖片來源:SHISEIDO

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝