SHISEIDO「Beauty Journey 美肌旅程」送 豐富禮品
Advertisements

SHISEIDO「Beauty Journey 美肌旅程」送 豐富禮品

2020-09-26

【免費】參與 Beauty Journey 美肌旅程‧解鎖美肌任務並獲贈豐富禮品!由即日起至9月30日,與 SHISEIDO 一同踏上 Beauty Journey 美肌旅程,體驗多元化的日系美學,並完成5項旅程或以上,將會獲贈豐富禮品;完成的項目愈多,所獲贈的禮品便愈豐富!

現在只需於 SHISEIDO 官方網站建立網上帳戶,即已完成其中一項美肌任務,更可隨時查閱你已完成的其他項目及查詢會員積分。

#SHISEIDOHK #CamelliaClub #BeautyJourney #ALIVEwithBeauty #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 立即建立網上帳戶,展開 Beauty Journey 美肌旅程

資料/圖片來源:SHISEIDO

Article Categories:
免費 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數