Savewo 救世 魔雪奇緣 3DMASK 超立體口罩
Advertisements

Savewo 救世 魔雪奇緣 3DMASK 超立體口罩

2022-12-26

【資訊】Let it snow~Let it snow~ 今個冬季有迪士尼 《魔雪奇緣》系列3DMASK陪大家過一個充滿歌聲嘅冬天!三款冬日童話主題設計,配以柔和冬系色調,定必為你添上全新暖意。魔雪奇緣・愛莎與朋友們~ 一盒三款,每款6件 18件獨立包裝 1 盒。

請自行評估網購風險,特別是預付形式。買家應向賣方查詢清楚,貨品或口罩規格、質素、資料等,免招金錢損失。建議面交付款形式,並應當面檢查口罩。網站只轉戴資料及報導。

#救世 #SAVEWO #香港研發 #香港設計 #香港製造 #新聞 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Savewo 救世

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數