Savewo 救世 ClassicMask 美國FDA Class II 認證 ASTM Level 3 外科口罩
Advertisements

Savewo 救世 ClassicMask 美國FDA Class II 認證 ASTM Level 3 外科口罩

2022-09-27

【購物】SAVEWO ClassicMask 正式成為美國FDA Class II 認證嘅ASTM Level 3 外科口罩!大家都知,救世嘅ClassicMask早早就取得美國FDA Class I 認可,代表可以喺美國全國民用市場銷售,但要打入美國醫療界,就一定要取得FDA 510(k) Class II 醫療器材許可。經過一年嘅考核,我哋好開心地宣布:救世終於由FDA Class 1 「Medical Mask 醫用口罩」升級成為FDA Class II 認證「Surgical Mask 外科口罩」,正式受美國食品及藥物管理局認可,具有高規格安全性及有效性,合法被全美國嘅醫院使用!

依款非一般嘅ASTM Level 3口罩,大家唔好以為好貴,其實 ClassicMask 系列係我哋救世旗下最實惠嘅產品,每盒只售$49。感謝大家支持,我哋一定繼續努力,堅持最好 做最好!請自行評估網購風險,特別是預付形式。買家應向賣方查詢清楚,貨品或口罩規格、質素、資料等,免招金錢損失。建議面交付款形式,並應當面檢查口罩。網站只轉戴資料及報導。

#救世 #SAVEWO #香港研發 #香港設計 #香港製造 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/Savewo 救世

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數