Sanrio Gift Gate德福廣場分店 限定優惠商品
Advertisements

Sanrio Gift Gate德福廣場分店 限定優惠商品

2023-12-28

【購物】Sanrio Gift Gate 德福廣場 Always Make You Day!即日起至12月31日Sanrio Gift Gate德福廣場分店準備咗限定優惠商品比大家!快啲把握機會嚟選購啦!

分店地址:九龍灣德福廣場5樓502A號舖
營業時間:11:00-21:00

#sanrio #sanriohk #sanriogiftgate #sanriogiftgatehk #sanriocharacters #德福廣場 #購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/Sanrio Gift Gate

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數